Chọn dịch vụ nạp thẻ
Nạp GOSU
  • là đơn vị tiền tệ của cộng đồng GOSU
  • Các thành viên có thể sử dụng cho các dịch vụ của GOSU
  • Tỷ lệ nạp quy đổi, áp dụng từ 8/9/2016:
    - Thẻ BIT và ATM có tỷ lệ quy đổi: 10.000 VNĐ = 100
    - Tất cả các loại thẻ còn lại có tỷ lệ quy đổi là: 10.000 VNĐ = 90
  • Mua thẻ BIT tại đây
Chọn hình thức nạp GOSU