Ngạo Kiếm Vô Song 2 khai mở sự kiện NẠP THẺ HOÀN TRẢ 150%

Tham gia phiêu bạt ở phiên bản Thử Nghiệm Mở Rộng Ngạo Kiếm Vô Song 2, quý đại hiệp không chỉ được chinh chiến thả ga cùng các bằng hữu mà còn có thể nạp Nguyên Bảo thoải mái với sự hỗ trợ không thể hấp dẫn hơn từ sự kiện Nạp Thẻ Hoàn Trả 150%.

Thời gian sự kiện

- Bắt đầu nạp:  10h00 ngày 12/10/2017.

- Kết thúc nạp: 15h00 ngày 17/10/2017.

- Hoàn trả nạp : Thời gian ra mắt Closed Beta.

 

Nguyên tắc hoàn trả

• Nạp thẻ bất kỳ: Hoàn trả 150%

Ví dụ:

- Nạp 1000 Nguyên Bảo hoàn trả 1.500 Nguyên Bảo

- Nạp 10000 Nguyên Bảo hoàn trả 15.000 Nguyên Bảo

• Thời gian hoàn trả: Từ ngày mở máy chủ phiên bản chính thức (Closed Beta) đến hết ngày 30/11/2017. Sau ngày này sẽ không tiến hành hoàn trả.

*Lưu ý: Lượng Nguyên Bảo sẽ chỉ hoàn trả vào máy chủ đầu tiên ở phiên bản Closed Beta

 

Quy Định Hoàn Trả:

• Đối tượng được Hoàn Trả: Chỉ những Đại Hiệp đã thực hiện việc nạp thẻ trong giai đoạn Thử Nghiệm Mở Rộng (12/10 – 17/10) mới được nhận Hoàn Trả

• Nguyên Bảo Hoàn Trả là KHÔNG KHÓA, được hoàn trả vào Tài Khoản. Chỉ cần khởi tạo nhân vật tại máy chủ đầu tiên của Closed Beta sẽ nhận được Nguyên Bảo Hoàn Trả.

• Nguyên Bảo Hoàn Trả sẽ không áp dụng tính điểm trong hệ thống VIP của sản phẩm và các sự kiện Khuyến Mãi Nạp Thẻ khác.

Cách nhận Hoàn Trả (Người chơi đã có nạp thẻ tại Phiên bản Thử Nghiệm Mở Rộng)

• Hệ thống sẽ gửi lượng Nguyên Bảo Hoàn Trả qua Thư Ingame.

• Quý Đại Hiệp sau khi đăng nhập vào game, thông qua Thư Ingame để nhận lượng Nguyên Bảo