Cho phép tải trước bản cập nhật phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm

Quý nhân sĩ thân mến.

Như đã đưa tin, vào ngày 20/12/213 Cửu Âm Chân Kinh sẽ update phiên bản mới Hoa Sơn Luận Kiếm. Đồng thời ra máy chủ mới Hoa Sơn.

Giao diện client phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm

Hiện tại Cửu Âm Chân Kinh đã cho phép tải trước bản cài đặt và bản cập nhật phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm.

 Hướng dẫn:

    Hướng dẫn tải bản đầy đủ và bản chia nhỏ:

Truy cập vào link: http://cuuam.gosu.vn/tai-khoan/tai-game.html

Chọn tải bằng TORRENT hoặc HTTP.

Chọn "Tải về" để tải bản Hoa Sơn Luận Kiếm đầy đủ.

   Hướng dẫn tải bản chia nhỏ: 

Chọn tải bằng HTTP.Chọn "Tải về" để tải 8 bản Hoa Sơn Luận Kiếm chia nhỏ.

   Hướng dẫn tải Manual Patch Hoa Sơn Luận Kiếm 0.0.1.031 – 0.0.1.033:

Truy cập vào link: http://cuuam.gosu.vn/tai-khoan/tai-game.html

Chọn "Tải về" để tải file Manual Patch Hoa Sơn Luận Kiếm 0.0.1.031 – 0.0.1.033.

Xem hướng dẫn cập nhật tại đây.

  Hướng dẫn tải patch Hoa sơn Luận kiếm 0.0.1.031 – 0.0.1.035:

Truy cập vào link: http://cuuam.gosu.vn/tai-khoan/tai-game.html

Chọn "Tải về" để tải Patch Hoa sơn Luận kiếm 0.0.1.031 – 0.0.1.035.

Xem hướng dẫn cập nhật tại đây.

 Lưu ý:

- Bản cài Hoa Sơn Luận Kiếm chỉ đăng nhập vào được game từ ngày 20/12/2013.

- Khi cập nhật lên phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm thì chỉ đăng nhập được game vào ngày 20/12/2013. Nếu cập nhất trước thời gian trên sẽ không thể vào game được.

Chúc quý nhân sĩ có giây phút trải nghiệm thú vị cùng Cửu Âm Chân Kinh.

 

Theo Diễn Đàn CACK