Giới thiệu hiệu ứng Tam Nội - Bát đại môn phái trong CACK

Quý nhân sĩ thân mến.


Như đã đưa tin, Tam Nội - Bát Đại Môn Phái sẽ được ra mắt vào đầu tháng 11 này. Trước khi Tam Nội chính thức ra mắt Bổn Trang sẽ giới thiệu sơ lược các hiệu ứng Tam Nội của từng môn phái.


LA HÁN PHỤC MA CÔNG
Thuộc tính: Dương Cương
Môn phái: Thiếu Lâm
Hiệu ứng:

Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích đều có xác suất khiến bản thân tiến vào cảnh giới "Chư Tương Phi Tương", giác ngộ Nhất Tương trong Tứ Tương. (Chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lãnh hội cảnh giới tầng này).PHI HUYỀN VŨ KINH
Thuộc tính: Âm nhu
Môn Phái: Nga Mi
Hiệu ứng:

Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có thể hồi phục % khí huyết tối đa trong 5s. Khi lên cấp 36 có tỉ lệ hồi phục khí huyết x2. 

Lăng Không Hoán Khí: Sau khi dùng Xuyên Vân Tung có thể Lăng Không Hoán Khí,trong 3s có thể sử dụng Xuyên Vân Tung liên tục. 


VONG TÌNH THIÊN THƯ
Thuộc tính: Âm Nhu
Môn Phái: Quân Tử Đường
Hiệu ứng:

Kiếm Ngã Lưỡng Vong: mỗi lần công kích có tỉ lệ vào “Kiếm Ngã Lưỡng Vong” chi cảnh: mỗi công kích tăng sát thương , và mỗi 2 giây sẽ tăng thêm, duy trì 20s. 

Kiếm Đạo Danh Gia: tăng sát thương các loại kiếm đang cầm. 


THƯỢNG THANH VÔ CỰC CÔNG
Thuộc tính: Thái Cực
Môn Phái: Võ Đang
Hiệu ứng:

Kim Đan Độ Kiếp: Khi Khí Huyết thấp hơn 30% sẽ chịu công kích, trong 6s hồi phục nhanh 30% khí huyết tối đa, thời gian hồi sẽ giảm theo cấp 6-16-26-36. 

Thượng Thanh Vô Cực: Tốc độ nhảy của Phù Dao Bộ Pháp +3. 


THẤT SÁT TÂM KINH
Thuộc tính: Dương Cương
Môn Phái : Cẩm Y Vệ
Hiệu ứng:

Túc Sát Nhất Kích: mỗi lần xuất chiêu công kích đều có tỉ lệ tích lũy luồng sát khí: tăng 9 (tầng 6) - 12 (tầng 16) - 15 (tầng 26) - 18 (tầng 36) điểm lực tay, tích lũy đủ 7 lần sẽ dẫn khí, thi triển tất cả sát khí, tạo thành sát thương ngoại công tương đương với lực tay của nhân vật, địch có Khí huyết thấp hơn 20% (thấp hơn 30% khi ở cấp 36 ) chịu thêm điểm sát thương ngoại công (mục tiêu tổn hại 8% Sinh mệnh). 

Nhân Mã Như Nhất: khi cưỡi ngựa thì kĩ năng “Tật Bôn” sẽ kéo dài thời gian thêm 100%. GIÁNG LONG TÂM PHÁP
Thuộc tính: Dương Cương
Môn Phái: Cái Bang
Hiệu ứng:

Long Ngâm: mỗi lần công kích có tỉ lệ tạo thành dương sát thương 10% khí huyết cho mục tiêu trước mắt (nhiều nhất tạo 458 điểm(tầng 6) - 614(tầng 16) - 786(tầng 26) - 983(tầng 36)). 

Điều Tức: Ngồi thiền Điều Tức mỗi giây hồi phục 7điểm khinh công; Có thể ép ra rượu đã uống, dần dần tỉnh cơn say.NGŨ ĐỘC KỲ KINH
Thuộc Tính: Âm Nhu
Môn Phái: Đường Môn
Hiệu ứng:

Đường Môn Kỳ Độc: mỗi lần công kích có tỉ lệ tích lũy độc tố ở 2 tay, sau khi tích lũy đủ 3 lần, lần công kích tiếp theo sẽ đâm vào cơ thể địch: mỗi giây tăng điểm âm sát thương 18(tầng 6) - 25 (tầng 16) - 31(tầng 26) - 39(tầng 36), khi kết thúc độc tố phát ra tạo thành 144 điểm âm(tầng 6) - 200(tầng 16) - 248(tầng 26) - 312 (tầng 36) sát thương và giảm 50%, không thể dùng khinh công (sát thương chịu uy lực từ xa tăng lên)

Tri Độc Cao Thủ: 10% hiệu quả miễn trúng độc. 


HỢP HOAN QUYẾT 
Thuộc Tính: Thái Cực
Môn Phái: Cực Lạc Cốc
Hiệu ứng:

Nhiếp Hồn Đoạt Phách: mỗi công kích 6 lần, 3 lần công kích tiếp theo (tầng 26 - 36 là 4 lần) sẽ giúp cơ thể hồi phục Khí huyết (số điểm hồi phục tương đương với 30% sát thương tạo thành). 

Hợp Hoan Mật: tiến hành Hợp Hoan Quyết hoàn thành luyện nhóm, giúp cơ thể mỗi giây hồi phục thêm 2 điểm Khinh công, kéo dài 60 phút.Thông tin về thời gian ra mắt Tam Nội - Bát Đại Môn Phái, quý nhân sĩ có thể theo dõi tại trang chủ Cửu Âm Chân Kinh.


Chúc quý nhân sĩ có giây phút trải nghiệm thú vị cùng Cửu Âm Chân Kinh.Theo Diễn Đàn CACK