[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ TÍNH NĂNG CHUYỂN GOSU

Kính gửi quý khách hàng! 

Để đảm bảo quá trình hoạt động một cách tốt nhất và ổn định nhất, Ban Quản Trị sẽ tiến hành tạm bảo trì tính năng chuyển GOSU giữa các tài khoản để kiểm tra rà soát, bên cạnh đó nâng cấp dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. 

 

 

Bảo trì tính năng chuyển GOSU giữa các tài khoản 

Nội dung bảo trì cụ thể:

1. Thời gian bảo trì:

Ø Bắt đầu: từ 10h00 ngày 18/09/2019.

Ø Thời gian kết thúc: Sẽ kết thúc khi có thông báo.

2. Phạm vi bảo trì:

Ø Tính năng CHUYỂN GOSU giữa các tài khoản.

Trong thời gian bảo trì, các hình thức nạp vẫn hoạt động bình thường.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

HOTLINE: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

 

BAN QUẢN TRỊ kính thông báo!