[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ HỆ THỐNG NẠP SMS

Kính gửi quý khách hàng! 

Để đảm bảo quá trình hoạt động cũng như thanh toán một cách tốt nhất và ổn định nhất, Ban Quản Trị sẽ tiến hành tạm bảo trì kênh nạp SMS qua nhà mạng VIETTEL để kiểm tra rà soát, bên cạnh đó nâng cấp dịch vụ được tốt hơn cho người sử dụng.


Nội dung bảo trì cụ thể:

1. Thời gian bảo trì:

Ø Bắt đầu: từ 11h00 ngày 13/09/2019.

Ø Thời gian kết thúc: Sẽ kết thúc khi có thông báo.

2. Phạm vi bảo trì:

Ø Hình thức nạp GOSU qua tin nhắn SMS VIETTEL.

Trong thời gian bảo trì, các hình thức nạp khác vẫn hoạt động bình thường.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

HOTLINE: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

 

BAN QUẢN TRỊ kính thông báo!