Thông báo nghỉ lễ Dương Lịch

 

Lịch nghỉ lễ Dương Lịch và thời gian hỗ trợ xử lý khiêu nại. Theo thời gian nghỉ lễ diễn ra trên toàn cả nước hệ thống chăm sóc khách hàng GOSU xin thông báo:

1.      Hình thức thanh toán qua các loại hình: thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng (các hình thức thanh toán qua OnePay)

Ø  Thời gian nghỉ lễ sẽ diễn ra: từ 29/12/2018 đến 01/01/2018.

Ø  Thời gian tiếp nhận khiêu nại: không gián đoạn.

Ø  Thời gian xử lý khiếu nại: ngày 02/01/2018.

Trong thời gian nghỉ lễ hệ thống vẫn tiếp nhận khiếu nại thông qua trang hỗ trợ https://hotro.gosu.vn.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ.

HOT LINE: 1900 7189

Trang hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

BAN QUẢN TRỊ kính thông báo!