[DAH] Máy chủ mới Hỏa Phụng 17/10/2018

Máy chủ mới Hỏa Phụng từ Đại Anh Hùng sẽ ra mắt lúc 10h00 ngày 17/10/2018. Biểu tượng bất diệt, tái sinh sẽ mang một sức mạnh vĩnh cửu. Hãy thổi bùng đam mê cùng Đại Anh Hùng trong máy chủ mới này!

CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẶC BIỆT

1. TRANH HẠNG THÔNG THIÊN THÁP:

Thời Gian: Bắt đầu từ lúc mở máy chủ đến 10h00 ngày 21/10/2018.

Phần Thưởng: Thứ hạng càng cao quà càng nhiều với các vật phẩm Bạc, Linh Thạch, và Rương chọn trang bị cam: Xem chi tiết.

2. THIẾU NIÊN ANH HÙNG:

Thời Gian: Bắt đầu từ lúc mở máy chủ đến 10h00 ngày 23/10/2018.

Thỏa mãn điều kiện là nhận được quà ngon!!
ĐIỀU KIỆN PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
VIP 1 - 3 Thần Vũ 20
Rương Đá 5 1
Đá Ngũ Sắc 100
EXP Phù Thạch 20
VIP 4 - 5 Thần Vũ 50
Rương Đá 6 1
Đá Ngũ Sắc 300
EXP Phù Thạch 50
VIP 6 - 7 Thần Vũ 100
Rương Đá 7 1
Đá Ngũ Sắc 500
EXP Phù Thạch 100
Rương Thần Phù 6 (Bộ) 1
VIP 8 trở lên Thần Vũ 200
Rương Đá 8 1
Đá Ngũ Sắc 1000
EXP Phù Thạch 200
Rương Thần Phù 7 (Bộ) 1

------------------------------------------------------------------------

Trang chủ Đại Anh Hùng: http://daianhhung.vn

------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

------------------------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

Ban quản trị