[NKVS2] Siêu thương tích lũy 13/10 đến 15/10

Chào đón Đại hiệp với sự kiện tích lũy "siêu lãi" mang đến cơ hội tích lũy vật tài, là bước đệm quan trọng để Đại hiệp nâng cao thực lực, xưng bá võ lâm.

Các mốc thời gian:

Ø Bắt đầu từ 00h00 ngày 13/10/2018 đến 23h59 ngày 15/10/2018.

Ø Trao quà muộn nhất vào 17h00, ngày 16/10/2018.

Phạm vi:

Dành cho các máy chủ từ S1 - S14.

Phần thưởng tích lũy:

Đại hiệp tích lũy càng nhiều nhận quà càng giá trị, trong thời gian sự kiện có thể nhận được Danh vọng Sử Thi, Túi Toái Phiến Hiếm có thể nâng lên Linh Phách Thạch.

Thời gian tích lũy của sự kiện từ 13/10 đến 15/10, nếu Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn.

Xem chi tiết phần quà:

Ø Thưởng dành cho cụm máy chủ S1.

Ø Thưởng dành cho máy chủ S7.

Ø Thưởng dành cho cụm máy chủ S9.

Ø Thưởng dành cho máy chủ S12 và S13.

Ø Thưởng dành cho cụm máy chủ S14.

--------------------------------------------------------

Trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2: http://nkvs2.gosu.vn

--------------------------------------------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

--------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban Quản Trị