[CACK] Quà Tặng Người Chơi Mới (06/10 - 14/10)

Tân thủ nhận được gì từ Cửu Âm Chân Kinh? Tăng khả năng trải nghiệm, tham gia hoạt động tính năng dễ dàng hơn, Siêu hỗ trợ là những Quà Tặng Người Chơi Mới tại phiên bản Duy Ngã Độc Tôn của Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian sự kiện:

Ø Từ ngày 06/10/2018 đến ngày 14/11/2018.

Phạm vi sự kiện:

Ø Toàn bộ máy chủ.

Nội dung sự kiện:

Ø Là nhân vật được tạo mới thõa mãn yêu cầu theo từng mốc thời gian của từng gói phúc lợi.

Ø Có thể nhận được cả 3 phúc lợi trong thời gian diễn ra sự kiện và mỗi phúc lợi chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

Thông tin chi tiết phúc lợi:

------------------------------------------------------------------------

Trang chủ Cửu Âm Chân Kinh: http://cuuam.gosu.vn/

------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

------------------------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

Ban quản trị