[NKVS2] Tuần Lễ Vàng (03/10 - 07/10)

Từ 03/10 đến 07/10/2018 tham gia Tuần Lễ Vàng tại Ngạo Kiếm Vô Song để nhận ưu đãi nạp theo từng mốc giá trị, Huyết Vị Đồ - Ngân Châm – Toái Phiến 3 – Đồng Chí Tôn bao nhiêu anh hùng hào kiệt sẽ nhận được. Thông tin chi tiết!

Thời gian:

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 03/10/2018.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 07/10/2018.

Điều kiện tham gia:

  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99 có thể tham gia
  • Đặc biệt không giới hạn cấp độ.

Nội dung chi tiết:

Người chơi nạp thẻ thông qua các hệ thống của GOSU, và kiểm tra theo dõi mốc nạp để nhận thưởng trong giao diện ingame.

Ngoài ra tùy theo server mà người chơi đang tham gia sẽ có những phần thưởng chuyên biệt cho server đó, chi tiết:

Ø   Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27: xem thêm.

Ø   Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42: xem thêm.

Ø   Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69: xem thêm.

Ø   Máy chủ đã mở từ 70 đến hết ngày thứ 169: xem thêm.

Ø   Máy chủ đã mở được 170 ngày trở lên: xem thêm.

Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.
  • Ở ingame, tại các mốc 135.000 NB và 270.000 NB giao diện hiển thị bị thiếu hình ảnh quà tặng nhưng Đại hiệp sẽ được nhận đầy đủ thưởng sự kiện như đã thông tin chi tiết trong bài.

------------------------------------------------------------------------

Trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2: http://nkvs2.gosu.vn

------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

------------------------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

Ban quản trị