[MĐTQ] Tích lũy nhận quà tốt (28/09 - 01/10)

Siêu phẩm siêu giá trị với vô vàng quà tặng. Nạp 1K quà tặng bao la, quý vị đừng chần chờ mà bỏ lỡ cơ hội quý.

Thời gian:

Ø  Từ ngày 28/09/2018 đến 01/10/2018

Đối tượng:

Ø  Tất cả Tướng Quân tại Mã Đạp Thiên Quân.

Phạm vi:

Ø  Từ S1 đến S32.

Ø  Máy chủ S33 và S34.

Ø  Máy chủ S35.

Phần thưởng nạp liên tục:

Máy chủ Điều kiện Vật phẩm Số lượng
S1 - S32 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày Nhuyễn Bì Tiên Hỏa 1
Rương Mã Cụ 1
Bạc 5 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày Mã Khải Hỏa  1
Rương Mã Cụ 2
Bạc 7 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày Nhuyễn Bì Tiên Hỏa 2
Rương Mã Cụ 3
Bạc 9 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 4 ngày Mã Khải Hỏa  2
Rương Mã Cụ 4
Bạc 12 Vạn

S33 - S34

 

 

Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB  59
Mảnh Kỳ Lân Liên 5
Rương Huyện Trấn 1
Tinh Lực Đan 2
Thể Lực Đan 1

Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày

 

KNB  69
Mảnh Kỳ Lân Liên 5
Rương Huyện Trấn 3
Tinh Lực Đan 4
Thể Lực Đan 2
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày KNB  79
Mảnh Kỳ Lân Liên 5
Rương Huyện Trấn 4
Tinh Lực Đan 6
Thể Lực Đan 3
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 4 ngày KNB  89
Mảnh Kỳ Lân Liên 5
Rương Huyện Trấn 5
Tinh Lực Đan 8
Thể Lực Đan 4
S35 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày Nhuyễn Bì Tiên Sơn 1
Rương Mã Cụ 1
Bạc 5 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày Mã Khải Sơn 1
Rương Mã Cụ 2
Bạc 7 Vạn
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày Nhuyễn Bì Tiên Sơn  2
Rương Mã Cụ 3
Bạc 9 Vạn
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 4 ngày Mã Khải Sơn 2
Rương Mã Cụ 4
Bạc 12 Vạn

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trang chủ game Mã Đạp Thiên Quân: http://mdtq.vn

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban quản trị