[MĐTQ] Nạp 1K vô vàng quà tặng (25/09 - 27/09)

Nạp 1K KNB LIÊN TỤC 3 NGÀY NHẬN VẠN QUÀ TẶNG. Những vật phẩm siêu giá trị đến từ Mã Đạp Thiên Quân (http://mdtq.vn/) trong sự kiện Nạp 1K Quà Bao La.

Thời gian:

Ø Từ ngày 25/09/2018 đến 27/09/2018

Đối tượng:

Ø Tất cả chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân.

Phạm vi:

Ø Các máy chủ từ S1 đến S32

Ø Các máy chủ S33 và S34

Phần thưởng:

Máy chủ Điều kiện Vật phẩm Số lượng
S1 - S32 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB 59
Mảnh Chu Tước Giới 10
Rương Huyện Trấn 2
Đá Tẩy Trang Sức 50
Bạc 10 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày KNB 69
Mảnh Chu Tước Giới 15
Rương Huyện Trấn 3
Đá Tẩy Trang Sức 80
Bạc 12 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày KNB 79
Mảnh Chu Tước Giới 25
Rương Huyện Trấn 4
Đá Tẩy Trang Sức 100
Bạc 15 Vạn
S33 - S34 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB 59
Mảnh Kỳ Lân Giới 5
Rương Huyện Trấn 2
Tinh Lực Đan 2
Thể Lực Đan 1
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày KNB 69
Mảnh Kỳ Lân Giới  5
Rương Huyện Trấn 3
Tinh Lực Đan 4
Thể Lực Đan 2
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày  KNB 79
Mảnh Kỳ Lân Giới  10
Rương Huyện Trấn 4
Tinh Lực Đan 6
Thể Lực Đan 3

Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện đang chờ đợi quý vị: xem chi tiết.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trang chủ game Mã Đạp Thiên Quân: http://mdtq.vn

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban quản trị