Tình Võ Lâm - Nạp nhận quà (22/09/2018)

HOT! HOT!

Ø An Bang Bảo Rương: mở ra nhận được 1 trang bị An Bang Hoàng Kim cấp độ 70 ngẫu nhiên.

Ø Rương Thiên Tứ thứ 4: mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 món trang bị Thiên Tứ thứ 4.

Ø Đồng Hành Mật Tịch: sử dụng để tăng số lần truyền công cho Đồng Hành Đỏ.

Ø Thanh Long Nguyên Khoáng: nguyên liệu dùng để rèn ra trang bị Thiên Tứ thứ 5

Ø Rương HKMP Đặc Biệt: mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 món trang bị Hoàng Kim Môn Phái 1, 2, 4 và 5

Ø Rương Bạch Kim Đặc Biệt: mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 món trang bị Thiên Tứ 1, 2, 4 và 5

Những cực phẩm thiên hạ trên sẽ có trong sự kiện Nạp Xu Nhận Quà 22/09/2018.

Thời gian:

Ø Từ 00h00 ngày 22/09/2018 - 00h00 ngày 29/09/2018.

Phạm vi:

Ø Máy chủ S1 - S70

Phần thưởng:

Nạp KNB hoặc Ngân Phiếu từ hệ thống MPAY GOSU đều có thể nhận các phần quà giá trị.

Các mốc nạp cụ thể từ 200 KNB/NP đến 100.000 KNB/NP: chi tiết sự kiện.

Truy cập trang nạp thẻ MPAY GOSU tại: https://mpay.gosu.vn/

------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

------------------

Hotline: 1900 7189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban Quản Trị