Sự kiện 'Vận may Cửu Âm' từ 06/08 - 09/08/2013

Quý nhân sĩ thân mến.

Với mục đích tạo thêm cơ hội tham gia trải nghiệm Cửu Âm Chân Kinh dành cho người chơi mới, đồng thời hỗ trợ thêm cho những người chơi cũ có thêm những bộ thời trang, những chú tọa kỵ độc đáo riêng biệt. Bổn Trang sẽ cho ra mắt sự kiện “Vận may Cửu Âm” trong giai đoạn Beta Test – không Reset tài khoản lần này.

 

Tên sự kiện: Vận may Cửu Âm

Đối tượng: Khách hàng đã sở hữu Anh Hùng Thiếp hoặc tài khoản có 

Thời gian sự kiện: Từ 06.08.2013 đến 12h - 09.08.2013

Thể lệ: Khách hàng đã sở hữu Anh Hùng Thiếp hoặc có sẵn  (đơn vị tiền tệ) trong ví GOSU đều có thể tham gia sự kiện. Tài khoản có càng nhiều Anh Hùng Thiếp hoặc  – càng có nhiều lượt mở.

 

Phần thưởng: Phần thưởng bao gồm Code Vip, Code kích hoạt thường, Tọa kỵ Tử Yên Lưu (30 ngày), thời trang hạn dùng 30 ngày: Vấn Thiên (nam) Băng Phách (nữ).


Phần thưởng Tọa kỵ và Thời trang

Lưu ý: Giá Ngoại trang trong Trân Các là 30 vàng; Tọa kỵ là 20 vàng.

Quý nhân sĩ có thể tham gia sự kiện tại đây.

 

 Theo Diễn Đàn CACK