[CACK] Quà nạp cuối tuần (20/09 - 22/09)

Tích lũy nạp chỉ 10 Vàng trong thời gian 20/09/2018 - 22/09/2018 đã có có, và còn nhiều hơn nữa ở những mốc nạp cao hơn trong sự kiện Quà Nạp Cuối Tuần, thông tin cụ thể của sự kiện:

Thời gian:

Ø Từ 10h00 ngày 20/09/2018 đến 23h59 ngày 22/09/2018

Phạm vi sự kiện:

Ø Dành cho tất cả các nhân sĩ của tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Phân quà:

Ø Dành cho máy chủ S1-9.

Mốc Phần thưởng Số lượng Tính chất
10 Vàng Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 2 Khóa
Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
50 Vàng Hộp [Lệnh Bài Môn Phái] x50 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 3 Khóa
Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
100 Vàng Hộp [Lệnh Bài Môn Phái] x50 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
200 Vàng Hộp [Lệnh Bài Môn Phái] x50 2 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 50 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
500 Vàng Túi Loạn Thế 1 Khóa
Hộp [Lệnh Bài Môn Phái] x50 4 Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan 100 Khóa
Thẻ Đổi PVC 2 Sao 1 Không khóa

Ø Dành cho máy chủ Độc Cô Cầu Bại.

Mốc Phần thưởng Số lượng Tính chất
10 Vàng Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 2 Khóa
Thuần Dương Phù Kiếm 20 Khóa
50 Vàng Hộp [Ma Môn Lệnh] x10 1 Khóa
Hộp [Hoang Thú Thạch] x10 1 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 3 Khóa
100 Vàng Hộp [Ma Môn Lệnh] x10 2 Khóa
Hộp [Hoang Thú Thạch] x10 2 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 5 Khóa
200 Vàng Hộp [Ma Môn Lệnh] x10 3 Khóa
Hộp [Hoang Thú Thạch] x10 3 Khóa
Kỳ Trân Dị Bảo 5 Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan 10 Khóa
500 Vàng Hộp [Ma Môn Lệnh] x10 4 Khóa
Hộp [Hoang Thú Thạch] x10 4 Khóa
Đồng Xu May Mắn 50000 Khóa
Túi Loạn Thế 1 Khóa
Thẻ Đổi PVC 2 Sao 1 Không khóa

Túi Loạn Thế mở ra nhận được: 1 Tôn hiệu "Loạn Thế Hào Kiệt" (khóa), 1 Huyền Ngọc Phấn (khóa), 5 Hộp Kỳ Trân (khóa) và 1 Hộp Cẩm Thần Binh Bảo Giáp (mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trang Kim, Ngọc thế giới không khóa).

Lưu ý:

Phần thưởng sẽ được phát qua thư hệ thống.

Tích lũy Vàng được tổng kết theo số lượng Vàng mà tài khoản người chơi sử dụng tính riêng từng máy chủ để nạp vào các nhân vật trong game. Người chơi đạt mốc tích lũy tại máy chủ nào thì sẽ nhận phần quà tương ứng tại nhân vật ở máy chủ đó.

------------------------------------------------------------------------

Trang chủ Cửu Âm Chân Kinh: http://cuuam.gosu.vn/

------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn nạp thẻ trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

------------------------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7189

Trang hỗ trợ: hotro.gosu.vn

Ban quản trị