[MĐTQ] Tích Lũy Nạp (18/09 - 20/09)

Lữ Bố vị tướng dũng mãnh thiện chiến được mệnh danh là Chiến Thần, trên tay cầm phương thiên họa kích cùng với thần mã Xích Thố. Bên cạnh tướng mạnh ngựa khỏe còn có thêm một tuyệt sắc giai nhân Điêu Thuyền. Tất cả những cực phẩm nhân gian này sẽ xuất hiện trong chuỗi sự kiện Vui Hội Trăng Rằm - Tích Lũy Nạp của Mã Đạp Thiên Quân.

² Thời gian:

Ø Từ ngày 18/09 đến 20/09/2018.

² Phạm vi:

Ø Cụm server từ S1 đến S30

Ø Cụm server từ S31 đến S33

Ø Tất cả chư vị Tướng Quân

² Phần thưởng:

Trong thời gian sự kiện, nạp KNB đạt mốc sẽ nhận được thưởng

Ø S1 - S30

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Tích lũy nạp 700 KNB

Điêu Thuyền

1

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

20

Đá Tẩy Trang Sức

20

Bạc

20 Vạn

Tích lũy nạp 1400 KNB

Quan Vũ-Hồn

20

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

40

Đá Tẩy Trang Sức

40

Bạc

40 Vạn

Tích lũy nạp 3500 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

30

Tiến Bậc Đan

300

EXP-Thần Mã II

10

Tọa Kỵ Tinh Hoa

20

Tích lũy nạp 7000 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

50

Tiến Bậc Đan

500

Sách Kỹ Năng Tướng

5

Sách Binh Pháp-IV

15

Tích lũy nạp 17500 KNB

Xích Thố

1

Lữ Bố

1

Tiến Bậc Đan

600

Sách Binh Pháp-IV

25

EXP-Thần Mã II

20

Ø S31 - S33

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Tích lũy nạp 700 KNB

Mạnh Hoạch-Hồn

25

Tiến Bậc Đan

100

Sách Kỹ Năng Tướng

5

Sách Binh Pháp-III

10

Tích lũy nạp 1400 KNB

Mạnh Hoạch-Hồn

35

Tiến Bậc Đan

200

Sách Kỹ Năng Tướng

5

Sách Binh Pháp-III

20

Tích lũy nạp 3500 KNB

Hãn Huyết

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

10

EXP-Thần Mã II

15

Bạc

100 Vạn

Tích lũy nạp 7000 KNB

Đích Lô

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

20

EXP-Thần Mã II

20

Bạc

150 Vạn

Tích lũy nạp 17500 KNB

Lữ Bố

1

Tiến Bậc Đan

600

Sách Binh Pháp-III

40

Bạc

200 Vạn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Trang chủ game Mã Đạp Thiên Quân: http://mdtq.vn

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp: https://id.gosu.vn/News/Details/167

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hotline: 1900 7189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban quản trị