MĐTQ máy chủ mới (11h00 ngày 07/09)

 

Chiếu Dạ chiến mã đồng hành cùng mãnh tướng Triệu Vân xông pha khắp các chốn quan ải thời tam quốc. Nay máy chủ mới Chiếu Dạ khai mở vào lúc 11h00 ngày07/09 sẽ thỏa lòng chinh chiến của chư vị Tướng Quân trên lưng thần mã xuất thế cùng chinh chiến khắp mọi chiến trường của Mã Đạp Thiên Quân.


 

²  Thời gian

Bắt đầu: vào lúc 11h00 ngày 07/09/2018

Đồng hành cùng chư vị nhân sĩ là các sự kiện vô cùng hấp dẫn.

Các Sự Kiện Hấp Dẫn

Sự Kiện Đua Top Lực Chiến 

Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

GIFTCODE TÂN THỦ: yy5644799

²  Đặc biệt:

x2 các gói nạp khi nạp lần đầu vào game

http://mdtq.vn/public/static/uploads/vipp.png

²  Siêu khuyến mãi 

Lần đầu nạp gói 175KNB sẽ được tặng Thẻ VIP 7 ngày

Lần đầu nạp gói 350KNB sẽ được tặng thẻ Vĩnh Viễn

http://mdtq.vn/public/static/uploads/the.png

Thông tin chi tiết: Máy chủ mới Chiếu Dạ 11h00 ngày 07/09/2018

……………………………………………………………………………………………………......................

Trang chủ Mã Đạp Thiên Quân: http://mdtq.vn

……………………………………………………………………………………………………......................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban Quản Trị