[NKVS2] Tưng Bừng Quốc Khánh

Trong không khí đại lễ Quốc Khánh 2/9, Ngạo Kiếm Vô Song 2 khai mở sự kiện Tưng Bừng Quốc Khánh sẽ mang đến những gói quà miễn phí dành cho quý Đại hiệp tại Lễ Quan!

ª Thời gian

Bắt đầu: 0h01 ngày 01/09/2018

Kết thúc: 23h59 ngày 03/09/2018

ª Điều kiện tham gia

Máy chủ: Áp dụng cho toàn máy chủ từ S1 - S13.

Nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên và phải vào phái.

Lưu ý: 

Thưởng ngày nào nhận theo ngày đó, nếu Đại hiệp không nhận ngày nào thì thưởng sẽ tự động mất đi.

ª Cách tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại hiệp đạt đủ điều kiện tham gia online vào game, đến NPC Lễ Quan mỗi thành để nhận phần thưởng.

ª Phần thưởng

Dành cho máy chủ Kim Kiếm và Thất Tinh Kiếm

Quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 5000 Điểm

 

5

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

 

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

 

10

Khóa

Khoáng Tạp Chất

 

3

Khóa

Dành cho các máy chủ Sinh Tử Kiếm, Hoa Sơn và Nga My

Quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

7

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

 

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

 

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

 

10

Khóa

Dành cho máy chủ Thiếu Lâm

Quà

Hình ảnh

Số lượng

Trạng thái

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

7

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

 

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

 

3

Khóa

Thỏi Bạc

 

3

Khóa

Trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2: http://nkvs2.gosu.vn

……………………………………………………………………………………………………......................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban Quản Trị