Tích lũy nhận nhiều phúc lợi NKVS (1 - 15/8)

Quý khách hàng thân mến!

Sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho quý khách hàng trải nghiệm Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn), tích lũy càng nhiều càng được nhận thêm nhiều vật phẩm quý giá.

Thời gian:

- Thời gian tích lũy: 0h00 ngày 01/08/2018 đến 23h59 ngày 15/08/2018.

- Thơi gian bắt đầu: 0h30 ngày 1/08/2018

- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/08/2018.

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, quý khách hàng tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn.

Phần thưởng:

- Máy chủ Hoàng Dược Sư

- Máy chủ Âu Dương Phong

- Các máy chủ còn lại

………………………………………………………………………………………………….........................................................................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………........................................................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 

 Ban Quản Trị