Tích lũy nhận phần thưởng NKVS (16 - 31/7)

Quý khách hàng thân mến!

Sự kiện “Tích Lũy Nạp Thẻ” vừa được Ngạo Kiếm Vô Song khai mở (http://nkvs.vn) nhằm mang tới nhiều phần thưởng cho quý khách hàng.

Thời gian:

- Thời gian tích lũy: 0h00 ngày 01/07/2018 đến 23h59 ngày 31/07/2018.

- Thơi gian bắt đầu: 0h00 ngày 16/07/2018

- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/07/2018.

Nội dung:

Quý khách hàng tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn trong Ngạo Kiếm Vô Song.

Phần thưởng:

- Máy chủ Hoàng Dược Sư

- Máy chủ Âu Dương Phong

- Các máy chủ còn lại

……………………………………………………………………………………………………....................................................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………...........................................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 Ban Quản Trị