Huyền Thoại Võ Lâm ưu đãi cuối tuần (28/6 - 4/7)

Quý khách hàng thân mến!

Chuỗi sự kiện ưu đãi cuối tuần vừa mở tại game Huyền Thoại Võ Lâm (http://huyenthoaivl.vn). Theo đó, quý khách hàng sẽ có cơ hội được khuyến mãi 100 % KNB cùng hàng loạt vật phẩm ingame giá trị.

Thời gian:

- Từ 10:00 ngày 28/06 đến 23:59 ngày 4/07/2018.

Phạm vi:

- Tất cả máy chủ game Huyền Thoại Võ Lâm (Kiều Phong Truyện).

Sự kiện: Khuyến mãi 100% KNB

 Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, quý khách hàng nạp KNB vào Huyền Thoại Võ Lâm sẽ nhận thêm 100% khuyến mãi ở lần nạp đầu. Áp dụng cho từng gói nạp cụ thể.

Lưu ý:

Sự kiện khuyến mãi reset theo ngày. Ví dụ:

- Ngày 28/06, quý khách hàng nạp gói 100.000đ sẽ nhận được 2000 KNB ingame, trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.

- Ngày 29/06 quý khách hàng tiếp tục nạp gói 100.000đ sẽ vẫn nhận được 2000 KNB ingame trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.

Sự kiện: Nạp mỗi ngày

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quý khách hàng nạp đạt mốc nhất định trong Huyền Thoại Võ Lâm sẽ nhận được phần thưởng.

- Qua ngày mới, quý khách hàng vẫn có thể nhận lại quà ngày cũ nếu như đạt đủ điều kiện nhưng chưa nhận.

Phần thưởng:

Ngày

Mốc nạp

Vật phẩm thưởng

Số lượng

Ngày 1

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 2 

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 3

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 4

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 5

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 6

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

Ngày 7

Nạp 500 KNB

Huyền Tinh 9

1

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Y Phục)

40

Búa Rèn

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Nạp 1000 KNB

Huyền tinh 10

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Búa Rèn

10

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Vũ Khí)

80

Nạp 3000 KNB

huyền tinh 12

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

10

Túi Bí Kíp Thất Truyền

1

Tín vật Tuyền Cơ Tử

40

Thạch Hồn Đồ Long 1 (Hạng Liên)

150

…………………………………………………………………………………………………….............................

Trang chủ Huyền Thoại Võ Lâm: http://huyenthoaivl.vn

Truy cập trang nạp thẻ MPAY GOSU tại: https://mpay.gosu.vn/

…………………………………………………………………………………………………….............................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

…………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn