Tích lũy nhận phúc lợi vàng NKVS (16 - 30/6)

Quý khách hàng thân mến!

Đến hẹn lại lên, sự kiện “Tích Lũy Nạp Thẻ” vừa được Ngạo Kiếm Vô Song khai mở (http://nkvs.vn) nhằm mang tới nhiều “Phúc Lợi Vàng” cho quý khách hàng.

Thời gian:

- Thời gian tích lũy: 0h00 ngày 01/06/2018 đến 23h59 ngày 30/06/2018.

- Thơi gian bắt đầu: 0h00 ngày 16/06/2018

- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2018.

Phần thưởng:

- Nhóm Thần Thoại: Các máy chủ còn lại

- Nhóm Truyền Thuyết: Máy chủ Lý Mạc Sầu

- Nhóm Vô Song: Máy chủ Âu Dương Phong

…………………………………………………………………………………………………….........................................................................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

…………………………………………………………………………………………………….............................................................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 Ban Quản Trị