Nạp xu nhận quà gMO Tình Võ Lâm (5 - 11/6)

Quý khách hàng thân mến!

Trong dịp này quý khách hàng nạp tiền vào Tình Võ Lâm (http://tinhvolam.vn), ngoài nhận được số KNB hoặc NP khi nạp, còn được tặng miễn phí những phần quà ingame hấp dẫn.

Thời gian:

- Từ 00h00 ngày 05/06/2018 - 00h00 ngày 11/06/2018.

Phạm vi:

- Máy chủ S1 - S63 thuộc game Tình Võ Lâm.

Nội dung:

- Khi quý khách hàng nạp đạt mốc quy định trong thời gian sự kiện sẽ nhận được những phần quà ingame tương xứng từ Tình Võ Lâm.

Phần thưởng:

Mốc nạp

Phần thưởng

(Cụm 1 từ S1-40)

Hình

100.000 KNB/NP

Rương Thiên Tứ thứ 4 (ngẫu nhiên) x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x500

Bảo Hộ Phù x8

Thanh Long Nguyên Khoáng x10

Giám Định Phù x200

Túi Đá Quý Hiếm x2

Túi Đá Kĩ Năng Bị Động Cao Cấp x3

60.000 KNB/NP

Gói nguyên liệu kinh mạch x200

Huyền Tinh 8 x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x200

Bàn Long Lễ Bao loại 2 x1

Thiên Linh Thạch x2

Cường Hóa Phù 4 x800

Mộc Nhân Đại x50

40.000 KNB/NP

Huyền tinh cấp 7 x2

Bảo Hộ Phù x3

Thanh Long Nguyên Khoáng x6

Bàn Long Lễ Bao loại 2 x1

Túi Đá Quý Hiếm x1

Túi Đá Kĩ năng bị động cao cấp x2

Mật Ngân Nguyên Khoáng x150

20.000 KNB/NP

Huyền tinh cấp 7 x1

Bàn Long Văn Tinh lễ bao x2

An bang bảo rương x1

Võ Lâm Mật Tịch 120 - Hạ x100

Chìa khóa Vạn Năng x100

Cường Hóa Phù 4 x400

Rương HKMP x1

Túi Nến x30

10.000 KNB/NP

Bảo Hộ Phù x2

Gói Nguyên Liệu KM x 200

Khổng Tước Nguyên Thạch x5

Thần Nông Đơn x5000

Túi Đá Quý Hiếm x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x100

Giám Định Phù x100

Túi Thủy Tinh x30

5000 KNB/NP

Huyền Tinh 6 x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x50

Bảo Hộ Phù x1

Gói nguyên Liệu Kinh Mạch x200

Bàn Long Lễ Bao x1

Võ Lâm mật Tịch 120 Hạ x 50

Tẩy Tủy Kinh x5

 

3000 KNB/NP

Túi Nến x70

Rương HKMP x1

Gói Nguyên liệu KM x150

Thần Nông Đơn x1500

Cường Hóa Phù 4 x 300

Túi Huyền Tinh x20

Vận Tiêu Lệnh x5

 

2000 KNB/NP

Cường Hóa Phù 4 x200

Đồng Hành Mật Tịch x 5

Giám Định Phù x30

Mật Ngân Nguyên Khoáng x50

Thần Nông Đơn x1000

Bàn Long Lễ Bao x1

 

1000 KNB/NP

Cường Hóa Phù 4 x150

Túi Nến x30

Hỏa Diệm Thạch x10

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x100

Thần Nông Đơn x600

Mật Ngân Nguyên Khoáng x20

 

500 KNB/NP

Mật Ngân Nguyên Khoáng x20

Thần Nông Đơn x300

Cường Hóa Phù 4 x 50

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x40

Giám Định Phù x20

Túi Nến x10

 

200 KNB/NP

Thẻ Boss x5

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x30

Giám Định Phù x10

Cường Hóa Phù 4 x30

Thần Nông Đơn x200

Lệnh Bài Phong Lăng Độ x5

 

 

Mốc nạp

Phần thưởng

(Cụm 2 từ S41-62)

Hình

100.000 KNB/NP

Rương Thiên Tứ thứ 4 (ngẫu nhiên) x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x500

Bảo Hộ Phù x8

Thanh Long Nguyên Khoáng x10

Giám Định Phù x200

Túi Đá Quý Hiếm x2

Cường Hóa Phù 4 x1000

60.000 KNB/NP

Gói nguyên liệu kinh mạch x200

Huyền Tinh 8 x1

Mật Ngân Nguyên Khoáng x200

Bàn Long Lễ Bao loại 2 x1

Thiên Linh Thạch x2

Cường Hóa Phù 4 x800

Mộc Nhân Đại x70

40.000 KNB/NP

Huyền tinh cấp 7 x2

Bảo Hộ Phù x3

Thanh Long Nguyên Khoáng x6

Bàn Long Lễ Bao loại 2 x1

Túi Đá Quý Hiếm x1

Túi Đá Kĩ năng bị động cao cấp x2

Mật Ngân Nguyên Khoáng x150

20.000 KNB/NP

Huyền tinh cấp 7 x1

An bang bảo rương x1

Bàn Long Văn Tinh lễ bao x2

Võ Lâm Mật Tịch 120 - Hạ x100

Chìa khóa Vạn Năng x100

Cường Hóa Phù 4 x400

Rương HKMP x1

Túi Nến x30

10.000 KNB/NP

Bảo Hộ Phù x2

Gói Nguyên Liệu KM x200

Túi Đá Quý Hiếm x1

Thần Nông Đơn x5000

Khổng Tước Nguyên Thạch x5

Mật Ngân Nguyên Khoáng x100

Giám Định Phù x100

Túi Thủy Tinh x30

5000 KNB/NP

Gói Nguyên Liệu KM x 200

Mật Ngân Nguyên Khoángx50

Huyền Tinh 6 x1

Bảo Hộ Phù x1

Bàn Long Lễ Bao x1

Võ Lâm mật Tịch 120 Hạ x 50

Tẩy Tủy Kinh x5

3000 KNB/NP

Túi Nến x70

Rương HKMP x1

Gói Nguyên liệu KM x150

Thần Nông Đơn x1500

Cường Hóa Phù 4 x 300

Túi Huyền Tinh x20

Giám Định Phù x50

2000 KNB/NP

Cường Hóa Phù 4 x200

Mật Ngân Nguyên Khoáng x50

Giám Định Phù x30

Đồng Hành Mật Tịch x 5

Thần Nông Đơn x1000

Bàn Long Lễ Bao x1

 

1000 KNB/NP

Cường Hóa Phù 4 x150

Túi Nến x30

Hỏa Diệm Thạch x10

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x100

Thần Nông Đơn x600

Mật Ngân Nguyên Khoáng x20

 

500 KNB/NP

Mật Ngân Nguyên Khoáng x20

Thần Nông Đơn x300

Cường Hóa Phù 4 x 50

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x40

Giám Định Phù x20

Túi Nến x10

 

200 KNB/NP

Thẻ Boss x5

Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch x30

Giám Định Phù x10

Cường Hóa Phù 4 x30

Thần Nông Đơn x200

Lệnh Bài Phong Lăng Độ x5

 

Lưu ý:

- An Bang Bảo Rương: mở ra nhận được 1 trang bị An Bang Hoàng Kim cấp độ 70 ngẫu nhiên.

- Rương Thiên Tứ thứ 4: mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 món trang bị Thiên Tứ thứ 4. Chi tiết trang bị Thiên Tứ thứ 4 xem tại đây.

- Nạp Ngân Phiếu sẽ không được x2 lần nạp đầu tiên. 

- Đồng Hành Mật Tịch: sử dụng để tăng số lần truyền công cho Đồng Hành Đỏ.

- Thanh Long Nguyên Khoáng: nguyên liệu dùng để rèn ra trang bị Thiên Tứ thứ 5.

…………………………………………………………………………………………………….............................

Trang chủ Tình Võ Lâm: http://tinhvolam.vn

Truy cập trang nạp thẻ MPAY GOSU tại: https://mpay.gosu.vn/

…………………………………………………………………………………………………….............................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 Ban Quản Trị