Huyền Thoại Võ Lâm KM 100% KNB (31/5 - 6/6)

Quý khách hàng thân mến

Đến với game mobile Huyền Thoại Võ (http://huyenthoaivl.vn) Lâm dịp này, quý khách hàng sẽ được khuyến mãi 100% KNB khi nạp gói lần đầu.

Thời gian:

Từ 10:00 ngày 31/05 đến 23:59 ngày 06/06/2018.

Phạm Vi:

Tất cả máy chủ Huyền Thoại Võ Lâm (Kiều Phong Truyện).

Sự kiện khuyến mãi nạp - tặng 100% KNB

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, quý khách hàng nạp KNB vào Huyền Thoại Võ Lâm (http://huyenthoaivl.vn) sẽ nhận thêm 100% khuyến mãi ở lần nạp đầu. Áp dụng cho từng gói nạp cụ thể. Mỗi gói khi người chơi quy đổi KNB vào game lần đầu tiên được hưởng 100% khuyến mãi.

Lưu ý:

Sự kiện khuyến mãi reset theo ngày. Ví dụ:

- Ngày 1/06, quý khách hàng nạp gói 100.000đ sẽ nhận được 2000 KNB ingame, trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.

- Ngày 2/06 quý khách hàng tiếp tục nạp gói 100.000đ sẽ vẫn nhận được 2000 KNB ingame trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.

Sự kiện ưu đãi: Nạp mỗi ngày

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quý khách hàng nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng từ Huyền Thoại Võ Lâm.

- Qua ngày mới, quý khách hàng vẫn có thể nhận lại quà ngày cũ nếu như đạt đủ điều kiện nhưng chưa nhận.

Phần thưởng:

- Phần thưởng cho các mốc nạp thuộc sự kiện “Nạp mỗi ngày”, mời quý khách hàng XEM TẠI ĐÂY!

Sự kiện ưu đãi: Nạp đạt mốc

Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, quý khách hàng nạp đạt mốc nhất định trong Huyền Thoại Võ Lâm sẽ nhận được phần thưởng.

- Quý khách hàng nạp đạt mốc cao hơn sẽ nhận được tất cả phần thưởng trước đó.

Phần thưởng:

- Phần thưởng cho các mốc nạp thuộc sự kiện “Nạp đạt mốc”, mời quý khách hàng XEM TẠI ĐÂY!

…………………………………………………………………………………………………….............................

Trang chủ Huyền Thoại Võ Lâm: http://huyenthoaivl.vn

Truy cập trang nạp thẻ MPAY GOSU tại: https://mpay.gosu.vn/

…………………………………………………………………………………………………….............................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 Ban Quản Trị