Nạp Nguyên Bảo nhận quà NKVS 2 (25 - 31/5)

Quý khách hàng thân mến, Ngạo Kiếm Vô Song 2 (http://nkvs2.gosu.vn) vừa mở sự kiện “Hương Sắc Mùa Hè” mang lại nhiều phần quà ingame rất giá trị.

Thời gian:

- Bắt đầu: 10h00 ngày 25/05/2018.

- Kết thúc: 23h59 ngày 31/05/2018.

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý khách hàng mỗi ngày nạp 540 Nguyên Bảo hoặc 2700 Nguyên Bảo vào game Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ nhận được quà tương ứng với mốc nạp.

Phạm vi:

- Từ S1 đến S9 có thể tham gia, không giới hạn cấp độ nhân vật.

Phần thưởng:

Click để xem phần thưởng

Trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2: http://nkvs2.gosu.vn

……………………………………………………………………………………………………......................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

Ban Quản Trị