NKVS và 03 ngày vàng nạp thẻ (24 - 26/5)

Quý  khách hàng thân mến!

Trong 03 ngày vàng 24, 25, 26 thuộc tháng 5/2018, dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Quà Tặng Nạp Thẻ” với những phần quà tặng ingame phong phú và giá trị.

Thời gian:

- Từ 0h00 - 23h59 các ngày 24/05, 25/0526/05/2018.

Nội dung:

- Trong thời gian quy định của 03 ngày vàng, khi quý khách hàng nạp thẻ vào game Ngạo Kiếm Vô Song, đạt các mốc quy định sẽ nhận được những phần quà giá trị tương xứng.

Phạm vi:

- Máy chủ mở từ ngày 16/03/2018 trở về trước.

Phần Thưởng:

- Thông tin chi tiết về các gói quà, thuộc các mốc nạp dành riêng cho các máy chủ, mời quý khách hàng XEM TẠI ĐÂY!

…………………………………………………………………………………………………….............................

Trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song: http://nkvs.vn

…………………………………………………………………………………………………….............................

Hướng dẫn mua & nạp thẻ BIT: https://id.gosu.vn/News/Details/103

Dịch vụ bán thẻ BIT của GOSU: https://id.gosu.vn/Card

……………………………………………………………………………………………………......................

Hotline: 19007189

Site hỗ trợ: http://hotro.gosu.vn

 Ban Quản Trị